| Mobile Noantri | QSL Manager | HF SDR | Greyline Map | LOTW Resources | QTH Locator | APRS |

 
 
DX de R6TX14139.0 RM7M UA 0902Z
DX de ON3FZT14270.0 YL3AXLighthouse (ref:LV-0005)YL 0902Z
DX de IZ8FPF7121.0 LY17LPLYFF-0050LY 0902Z
DX de VK3HJ7027.0 TX5EGOC-046 up 1FO 0902Z
DX de EA5DNO14027.0 DA2017LH DL 0902Z
DX de IZ8FPF7127.0 IW5EFX/PIFF-088I 0902Z
DX de SP2WDF18151.5 EI5DRCQ CQEI 0901Z
DX de PD7DX14202.5 PA7WWTest RDAPA 0901Z
DX de EA7URI14074.0 EC7FDAFT8 QSOS ALL VALID EVERY DAYEA 0901Z
DX de IW6ATQ7157.0 IQ6KXPAOLO NESPOLI AWARD info W4ISSI 0901Z
 

 

| VHF SDR @ Roma | Contest Calendar | ADXO | 425DX | OPDX | ARI Roma | ARI Frascati | IZ0FKE |

 

WWV de VE7CC<0600Z> SFI=80,A=21,K=4,Minor w/G1 -> Minor w/G1

 

To ALL de IZ8EJB<0739Z> IZ8EJB scusa ma a noi cosa importa che tu abbia ricevuto stamattina TE8DX NA-116

  - Good Dx Have Fun! -   TELNET: AR.Clx Node  clx.noantri.org:23 - Spider.Clx Node spider.noantri.org:7000